f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
46 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/03/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่และชิ้นส่วนประกอบ สำนักงานทางหลวงที่ 14
47 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/03/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่และชิ้นส่วนประกอบ สำนักงานทางหลวงที่ 14
48 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/03/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อไส้กรอง สำนักงานทางหลวงที่ 14
49 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดบวิธีเฉพาะเจาะจง 24/03/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมยานพาหนะ สำนักงานทางหลวงที่ 14
50 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/03/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันหล่อลื่นฯ สำนักงานทางหลวงที่ 14
51 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/03/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมยานพาหนะ สำนักงานทางหลวงที่ 14
52 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/03/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมยานพาหนะ สำนักงานทางหลวงที่ 14
53 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดบวิธีเฉพาะเจาะจง 19/03/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ สำนักงานทางหลวงที่ 14
54 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/03/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ สำนักงานทางหลวงที่ 14
55 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/03/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ สำนักงานทางหลวงที่ 14
56 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/03/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมยานพาหนะ สำนักงานทางหลวงที่ 14
57 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/03/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อไส้กรอง สำนักงานทางหลวงที่ 14
58 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/03/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมยานพาหนะ สำนักงานทางหลวงที่ 14
59 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/02/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมยานพาหนะ สำนักงานทางหลวงที่ 14
60 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/02/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมยานพาหนะ สำนักงานทางหลวงที่ 14
แสดง 46 ถึง 60 จาก 229 รายการ