f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
31 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/05/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมยานพาหนะ สำนักงานทางหลวงที่ 14
32 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยเฉพาะเจาะจง 15/05/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ สำนักงานทางหลวงที่ 14
33 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/05/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมยานพาหนะ สำนักงานทางหลวงที่ 14
34 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/05/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อไส้กรอง สำนักงานทางหลวงที่ 14
35 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/05/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อไส้กรอง สำนักงานทางหลวงที่ 14
36 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาเจาะจง 30/04/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อไส้กรอง สำนักงานทางหลวงที่ 14
37 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/04/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมยานพาหนะ สำนักงานทางหลวงที่ 14
38 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/04/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่และชิ้นส่วนประกอบ สำนักงานทางหลวงที่ 14
39 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/04/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมยานพาหนะ สำนักงานทางหลวงที่ 14
40 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/04/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมยานพาหนะ สำนักงานทางหลวงที่ 14
41 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/04/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมยานพาหนะ สำนักงานทางหลวงที่ 14
42 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/04/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมยานพาหนะ สำนักงานทางหลวงที่ 14
43 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/04/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่และชิ้นส่วนประกอบ สำนักงานทางหลวงที่ 14
44 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/04/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่ สำนักงานทางหลวงที่ 14
45 รายงานไตรมาสที่ 2 (เดือน ม.ค. 63 - เดือน มี.ค. 63) 01/04/2563 รายงานไตรมาสที่ 2 (เดือน ม.ค. 63 - เดือน มี.ค. 63) สำนักงานทางหลวงที่ 14
แสดง 31 ถึง 45 จาก 229 รายการ