f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
211 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมยานพาหนะ (งานเงินทุนฯ) 22/05/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมยานพาหนะฯ สำนักงานทางหลวงที่ 14
212 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมยานพาหนะ (งานเงินทุนฯ) 21/05/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมยานพาหนะฯ สำนักงานทางหลวงที่ 14
213 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 16/05/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื่อเพลิงฯ สำนักงานทางหลวงที่ 14
214 จ้างซ่อมยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (งานเงินทุนฯ) 07/05/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมยานพาหนะฯ สำนักงานทางหลวงที่ 14
215 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กรวย) 03/05/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กรวย) สำนักงานทางหลวงที่ 14
216 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน ตุลาคม พ.ศ.2561 ถึงเดือน มีนาคม พ.ศ.2562) 26/04/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารายไตรมาส สำนักงานทางหลวงที่ 14
217 ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกปริ้นเตอร์) 22/04/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึก) สำนักงานทางหลวงที่ 14
218 ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกปริ้นเตอร์) 22/04/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึก) สำนักงานทางหลวงที่ 14
219 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้ำมันดีเซล) 04/04/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง ฯ สำนักงานทางหลวงที่ 14
220 จ้างซ่อมแซมป้อมยามรักษาการที่ชำรุด 20/03/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมป้อมยามฯ สำนักงานทางหลวงที่ 14
221 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95) 02/03/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง ฯ สำนักงานทางหลวงที่ 14
222 ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึก) 08/03/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึก) สำนักงานทางหลวงที่ 14
223 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้ำมันดีเซล) 02/03/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง ฯ สำนักงานทางหลวงที่ 14
224 จ้างย้ายและติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 22/02/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างย้ายเครื่องปรับอากาศ สำนักงานทางหลวงที่ 14
225 ซื้อวัสดุสำนักงาน 22/02/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึก) สำนักงานทางหลวงที่ 14
แสดง 211 ถึง 225 จาก 225 รายการ