f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
196 62077065245 03/07/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมยานพาหนะฯ สำนักงานทางหลวงที่ 14
197 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อไส้กรอง 03/07/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อไส้กรอง สำนักงานทางหลวงที่ 14
198 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้ำมันดีเซล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/06/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื่อเพลิงฯ สำนักงานทางหลวงที่ 14
199 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ (งานเงินทุนฯ) 24/05/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ สำนักงานทางหลวงที่ 14
200 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อใบมีดฯ (งานเงินทุนฯ) 24/05/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อใบมีดพร้อมอุปกรณ์ สำนักงานทางหลวงที่ 14
201 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อไส้กรอง (งานเงินทุนฯ) 24/05/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อไส้กรอง สำนักงานทางหลวงที่ 14
202 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถยนต์ (งานเงินทุนฯ) 23/05/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ สำนักงานทางหลวงที่ 14
203 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมยานพาหนะ (งานเงินทุนฯ) 23/05/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมยานพาหนะฯ สำนักงานทางหลวงที่ 14
204 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมยานพาหนะ (งานเงินทุนฯ) 23/05/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมยานพาหนะฯ สำนักงานทางหลวงที่ 14
205 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมยานพาหนะ (งานเงินทุนฯ) 22/05/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมยานพาหนะฯ สำนักงานทางหลวงที่ 14
206 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมยานพาหนะ (งานเงินทุนฯ) 22/05/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมยานพาหนะฯ สำนักงานทางหลวงที่ 14
207 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมยานพาหนะ (งานเงินทุนฯ) 21/05/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมยานพาหนะฯ สำนักงานทางหลวงที่ 14
208 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 16/05/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื่อเพลิงฯ สำนักงานทางหลวงที่ 14
209 จ้างซ่อมยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (งานเงินทุนฯ) 07/05/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมยานพาหนะฯ สำนักงานทางหลวงที่ 14
210 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กรวย) 03/05/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กรวย) สำนักงานทางหลวงที่ 14
แสดง 196 ถึง 210 จาก 220 รายการ