f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
196 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันหล่อลื่นฯ 15/07/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื่อเพลิงฯ สำนักงานทางหลวงที่ 14
197 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อไส้กรอง 15/07/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อไส้กรอง สำนักงานทางหลวงที่ 14
198 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่และชิ้นส่วนประกอบ 15/07/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่และชิ้นส่วนประกอบ สำนักงานทางหลวงที่ 14
199 ซื้อวัสดุสำนักงาน 09/07/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักงานทางหลวงที่ 14
200 ซื้อวัสดุสำนักงาน 09/07/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักงานทางหลวงที่ 14
201 ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึก) 09/07/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึก) สำนักงานทางหลวงที่ 14
202 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ (งานเงินทุนฯ) 09/07/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ สำนักงานทางหลวงที่ 14
203 ปนะกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ (งานเงินทุนฯ) 08/07/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ สำนักงานทางหลวงที่ 14
204 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้ำมันดีเซล) 03/07/2562 420/35/62/046 สำนักงานทางหลวงที่ 14
205 62077065245 03/07/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมยานพาหนะฯ สำนักงานทางหลวงที่ 14
206 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อไส้กรอง 03/07/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อไส้กรอง สำนักงานทางหลวงที่ 14
207 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้ำมันดีเซล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/06/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื่อเพลิงฯ สำนักงานทางหลวงที่ 14
208 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ (งานเงินทุนฯ) 24/05/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ สำนักงานทางหลวงที่ 14
209 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อใบมีดฯ (งานเงินทุนฯ) 24/05/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อใบมีดพร้อมอุปกรณ์ สำนักงานทางหลวงที่ 14
210 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อไส้กรอง (งานเงินทุนฯ) 24/05/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อไส้กรอง สำนักงานทางหลวงที่ 14
แสดง 196 ถึง 210 จาก 229 รายการ