f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
166 จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ 14/08/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ สำนักงานทางหลวงที่ 14
167 จ้างทำเครื่องแบบพนักงานรักษาความปลอดภัยสีกากี 14/08/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเครื่องแบบฯ สำนักงานทางหลวงที่ 14
168 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/08/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่และชิ้นส่วนประกอบ สำนักงานทางหลวงที่ 14
169 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/08/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่และชิ้นส่วนประกอบ สำนักงานทางหลวงที่ 14
170 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/08/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่และชิ้นส่วนประกอบ สำนักงานทางหลวงที่ 14
171 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/08/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่และชิ้นส่วนประกอบ สำนักงานทางหลวงที่ 14
172 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/08/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมยานพาหนะฯ สำนักงานทางหลวงที่ 14
173 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/08/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมยานพาหนะฯ สำนักงานทางหลวงที่ 14
174 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/08/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมยานพาหนะฯ สำนักงานทางหลวงที่ 14
175 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/08/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมยานพาหนะฯ สำนักงานทางหลวงที่ 14
176 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/08/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ สำนักงานทางหลวงที่ 14
177 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้ำมันดีเซล) 07/08/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื่อเพลิงฯ สำนักงานทางหลวงที่ 14
178 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้ำมันดีเซล) 07/08/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื่อเพลิงฯ สำนักงานทางหลวงที่ 14
179 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/08/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมยานพาหนะฯ สำนักงานทางหลวงที่ 14
180 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/08/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่และชิ้นส่วนประกอบ สำนักงานทางหลวงที่ 14
แสดง 166 ถึง 180 จาก 229 รายการ