f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
151 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/08/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมยานพาหนะ สำนักงานทางหลวงที่ 14
152 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/08/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมยานพาหนะ สำนักงานทางหลวงที่ 14
153 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/08/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมยานพาหนะ สำนักงานทางหลวงที่ 14
154 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/08/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมยานพาหนะฯ สำนักงานทางหลวงที่ 14
155 จ้างซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร 19/08/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องถ่ายฯ สำนักงานทางหลวงที่ 14
156 ซื้อวัสดุสำนักงาน 19/08/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักงานทางหลวงที่ 14
157 ซื้อวัสดุสำนักงาน 15/08/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักงานทางหลวงที่ 14
158 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/08/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมยานพาหนะ สำนักงานทางหลวงที่ 14
159 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/08/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมยานพาหนะ สำนักงานทางหลวงที่ 14
160 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/08/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่และชิ้นส่วนประกอบ สำนักงานทางหลวงที่ 14
161 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 15/08/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักงานทางหลวงที่ 14
162 ซื้อวัสดุสำนักงาน 15/08/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักงานทางหลวงที่ 14
163 ซื้อวัสดุสำนักงาน 15/08/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักงานทางหลวงที่ 14
164 ซื้อถังดับเพลิงสีแดงเคมีแห้งใหม่ ABC ขนาด 15 ปอนด์ 14/08/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถังดับเพลิง สำนักงานทางหลวงที่ 14
165 ซื้อเสื้อกั๊กสะท้อนแสง 14/08/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเสื้อกั๊กสะท้อนแสง สำนักงานทางหลวงที่ 14
แสดง 151 ถึง 165 จาก 229 รายการ